Algemene voorwaarden

U verklaart hierbij te voldoen aan de insluitingscriteria om deel te nemen aan het programma “Parkinson – wat nu?”:

  • Ik heb op doktersvoorschrift medicatie voor Parkinson voorgeschreven gekregen die ik maximaal 4 keer per dag hoef in te nemen.
  • Ik kan zelfstandig lopen.
  • Ik ben in staat onder woorden te brengen welke veranderingen ik tijdens het programma merk in mijn lichaam.
  • Ik verklaar gedurende het programma iedere dag de medicatie voor Parkinson en de voeding en suppletie die hoort bij het programma op het juiste tijdstip te nemen. Als ik merk dat dit lastig is, maak ik met iemand afspraken om mij hierbij te begeleiden / aan te herinneren.
  • Ik heb een partner ( of ander persoon) die mij de komende 3 maanden kan bijstaan met het veranderen van mijn voeding en leefstijl enhet bijhouden van de suppletie
Scroll to top