fbpx

VISIE VAN SLIMVITAAL

Het Grip op Parkinson programma is ontwikkeld door Parkinson-therapeut Geertje Boon.

Dit zegt zij over haar motivatie en missie:

Toen ik in 2015 aan de studie kPNI (klinische Psychische Neuro Immunologie) begon, heb ik de eerste 3 jaar mijn hoofd gebroken over de grote tegenstelling tussen wat ik te horen kreeg in vergelijking met wat ik 35 jaar lang in de gezondheidszorg geleerd had. Dat kon toch niet waar zijn: 2 soorten wetenschappelijk onderbouwde vormen van geneeskunde, naast elkaar, met zo’n totaal andere visie?

Uiteraard wilde ik iets met mijn nieuwe kennis doen, omdat ik weet dat het werkt. Het liefst zou ik me richten op preventie, maar ik heb gemerkt dat het enorm ingewikkeld is om mensen te "waarschuwen" voor een leefstijl die onherroepelijk tot een chronische, westerse welvaartsziekte zal lijden. En toen wist ik het: ik ga me richten op een specifieke doelgroep die al een chronische aandoening heeft.

En waarom dan Parkinson? Vanwege het stigma: niets aan te doen. Vanwege het afschrijven van een grote groep mensen die zelf niet kunnen weten wat er in hun lichaam gebeurt. Mensen die nu als enige behandeloptie medicatie voorgeschreven krijgen die op de korte termijn de symptomen vermindert, maar op de lange termijn de situatie in de hersencel verergert. Deze medicatie doet niets aan de onderliggende oorzaken, er komen alleen maar steeds meer klachten bij.

In de afgelopen 2 jaar heb ik bij verschillende mensen gezien dat onze aanpak werkt. Ik zie ons Grip op Parkinson programma als een positieve keuze van mensen met Parkinson voor weerbaarheid en veerkracht. Het draagt bij aan mijn missie: mensen aan het stuur van hun eigen gezondheid zetten.  Tijdens het Grip op Parkinson programma leren mensen dat ze het zelf kunnen, dat ze keuze kunnen maken. Ze leren de signalen herkennen wanneer ze weer wat moeten aanpassen aan hun voeding of andere zaken die in het programma aan de orde komen.

En hiermee hebben we het over de essentie van deze wijze van kijken naar een ziekte: het is niet simpel een pilletje pakken en na een paar dagen je beter voelen. Afhankelijk van in welk stadium van Parkinson iemand zit, kan het weken of maanden duren voordat mensen zich significant beter gaan voelen. Maar het is duidelijk dat degenen die volhouden en ervoor kiezen op een andere manier van in het leven staan, de effecten absoluut merken en na afloop van het programma weten wat ze moeten doen als ze een bepaalde terugslag merken.

Bij het ontwikkelen van onze programma's hanteren wij vijf principes:

PRINCIPE 1

Degelijke wetenschappelijke publicaties zijn de basis

Wij denken dat in dit tijdperk van fake news je ook kan spreken van fake theories. Er is maar één remedie: fact checking. Dat is een belangrijke reden waarom wij waar dat maar mogelijk is verwijzen naar degelijke wetenschappelijke publicaties.

Vaak zijn deze publicaties heel specialistisch en zijn ze het resultaat van onderzoek van één specifiek aspect. Dat is niet verwonderlijk, want om de toets der kritiek te doorstaan, moet dit onderzoek in de regel voldoen aan de gouden standaard: gerandomiseerd onderzoek met controlegroep (Engels: RCT, voor Randomized Controlled Trial).

Om te voldoen aan die standaard moeten voldoende personen over een lange periode hebben deelgenomen in zowel de proefgroep als de controlegroep. Om de resultaten goed te kunnen vergelijken, moet het onderzoek noodzakelijkerwijs worden beperkt tot een heel specifiek onderwerp.

PRINCIPE 2

Alles hangt met elkaar samen

Wat we hiermee bedoelen (en dus ook waarom we het bovenstaande zo jammer vinden), kunnen we illustreren met het volgende: soms krijgt iemand eczeem door een oorzaak die zich in de darmen bevindt. De keten tussen die oorzaak en de huidaandoening kan heel lang zijn, zowel in tijd als in hoeveelheid schakels. Maar bij de volgende persoon ligt de oorzaak van de eczeem in de longen of in de huid zelf.

Het is ondoenlijk al die variabelen in één allesomvattend onderzoek mee te nemen dat voldoet aan de gouden standaard. Dus helaas zijn die ketens van oorzaak en gevolg vaak alleen op persoonsniveau met enige zekerheid te herleiden. Vaak met een proces van trial and error.

PRINCIPE 3

Er is geen silver bullet

Door het aantal variabelen en de verschillen tussen personen (op alle niveaus: DNA, levensgeschiedenis, eetpatronen, etc.) is het onmogelijk welke aandoening dan ook in de uiteindelijke oorzaak (meestal: oorzaken) met één generieke oplossing aan te pakken.

Hoewel sommige oorzaken vrijwel altijd aan de orde zijn, is het toch een zaak om de aanpak af te stemmen op de individu. Maar wie is hiervoor verantwoordelijk?

PRINCIPE 4

Je bent verantwoordelijk voor je eigen gezondheid

Dat kan soms cru klinken, vooral als er een nare ziekte in het spel is. Wij bedoelen dan ook niet dat iedereen zelf maar moet zorgen kerngezond te zijn. Sommige zaken zijn ongeneeslijk. Wij gebruiken gezondheid dan ook in de zin van de hernieuwde definitie van de WHO (Wereld Gezondheids Organisatie): “Het vermogen zich aan te passen en een eigen regie te voeren, in het licht van de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen in het leven.” Er is hierover veel op internet te vinden en we raden aan je hierin eens te verdiepen. Leuk weetje: de definitie is oorspronkelijk opgesteld door de Nederlandse onderzoeker Machteld Huber.

PRINCIPE 5

Ons DNA is niet voorbereid op onze huidige, westerse leefwereld

De explosie van westerse welvaartsziektes maakt duidelijk dat er “ergens” iets flink mis is gegaan. We eten te veel, we eten verkeerd, we bewegen te weinig, te veel stress, noem maar op. Op zich is dit allemaal bekend en komt dat in diverse lifestyle-adviezen terug.

De vele wetenschappelijke publicaties hierover hebben ons overtuigd dat onze veranderde leefwereld hierin een zeer belangrijke factor is. Onze leefwereld is steeds sneller veranderd. Op enig moment is de leefwereld sneller gaan veranderen dan mutaties in ons DNA kunnen bijhouden. Sommigen leggen de grens al bij de eerste landbouwactiviteiten, anderen bij de industriële revolutie en weer anderen na de Tweede Wereldoorlog of zelfs na 2000.

Het maakt niet uit welke fase doorslaggevend is geweest. Het maakt wel uit wat we doen, als we westerse welvaartsziektes willen bestrijden of voorkomen. De oplossing ligt voor een deel, soms een groot deel, in de omkering van onze leefwereld. Anders gezegd: Slimvitaal zoekt naar de mogelijkheden om onze persoonlijke leefwereld zo in te richten dat deze de omstandigheden bereikt waarop ons DNA wel is voorbereid. Dit komt uitgebreid terug in onze programma’s.

Slimvitaal gaat hierin een stap verder dan de meeste, vrij algemene lifestyle-adviezen. Wij zoeken naar de verstoorde werkingsmechanismen en zoeken vervolgens in wetenschappelijke publicaties hoe die verstoring ontstaat en zodoende in de keten van oorzaken van aandoeningen kan komen zitten. (In de cursus leer je meer over werkingsmechanismen.)

 

Het Grip op Parkinson programma is een initiatief van Slimvitaal B.V.

Scroll to top