SLIMVITAAL MET PARKINSON

Parkinson krijg je niet van de ene op de andere dag. Verschillende lichaamsfuncties zijn geleidelijk en vaak onmerkbaar verstoord geraakt. De merkbare klachten zoals de trillingen, constipatie of vergeetachtigheid duiden erop dat Parkinson zich bij u ontwikkeld heeft.

Met het Slimvitaal met Parkinson programma richten wij de aandacht op de lichaamsfuncties die verstoord zijn. Door deze te herstellen, zullen de klachten voor een groot deel verminderen en kunt u weer beter deelnemen en genieten van het dagelijks leven.

PROGRAMMA OP MAAT

Het programma duurt 2 keer 3 maanden en bestaat uit de volgende onderdelen:

Begeleiding bij het programma

U gaat aan de gang met het herstellen van de geconstateerde verstoringen. Dat vraagt om discipline. Ook uw naasten spelen hierbij een belangrijke rol. Het Slimvitaal met Parkinson programma ondersteunt u en uw naasten bij de uitvoering hiervan.

Analysefase

U start met het invullen van online vragenlijsten. Op basis van uw antwoorden brengt Slimvitaal in kaart oftewel: de ‘route’ waardoor u Parkinson heeft gekregen.

Parkinson-wat.nu is een initiatief van Slimvitaal

Scroll to top