SLIMVITAAL MET PARKINSON

Parkinson krijg je niet van de ene op de andere dag. Verschillende lichaamsfuncties zijn geleidelijk en vaak onmerkbaar verstoord geraakt. De merkbare klachten zoals de trillingen, constipatie of vergeetachtigheid duiden erop dat Parkinson zich bij u ontwikkeld heeft.

Met het Slimvitaal met Parkinson programma richten wij de aandacht op de lichaamsfuncties die verstoord zijn. Door deze te herstellen, zullen de klachten voor een groot deel verminderen en kunt u weer beter deelnemen en genieten van het dagelijks leven.

PROGRAMMA OP MAAT

Het programma duurt 2 keer 3 maanden en bestaat uit de volgende onderdelen:

Begeleiding bij het programma

U gaat aan de gang met het herstellen van de geconstateerde verstoringen. Dat vraagt om discipline. Ook uw naasten spelen hierbij een belangrijke rol. Het Slimvitaal met Parkinson programma ondersteunt u en uw naasten bij de uitvoering hiervan.

Analysefase

U start met het invullen van online vragenlijsten. Op basis van uw antwoorden brengt Slimvitaal in kaart oftewel: de ‘route’ waardoor u Parkinson heeft gekregen.

Digitale cursus

In uw persoonlijke, digitale Slimvitaal omgeving krijgt u ook toegang tot de cursus. In deze cursus leert u meer over tot het ontstaan van Parkinson en het verminderen van uw klachten en  vergroot u uw inzicht en invloed op uw gezondheid.

Starterskit en recepten

Om u op weg te helpen met het programma, ontvangt u thuis een starterskit met praktische hulpmiddelen en in uw persoonlijke, digitale Slimvitaal omgeving heerlijke recepten op basis van uw voedingsadvies.

Voeding en suppletie

Uit de analysefase is gebleken door welk tekort aan voedingsstoffen uw klachten zijn ontstaan. In aanvulling op uw voedingsadvies ontvangt u de benodigde voedingsstoffen (suppletie) thuis.

Bewegingspatronen

Door meer en anders te bewegen, kunt u ook uw klachten bestrijden. In uw persoonlijke, digitale Slimvitaal omgeving treft u richtlijnen voor een beweegprogramma aan.

Intermittent leven

U leert op welke wijze u kortdurende prikkels kunt inzetten  in het leven van elke dag om uw lichaam weerbaarder te maken.

Einde programma

Per analysefase kunt u zien dat het volgen van het programma leidt tot verbeterde bloedwaardes en kan het advies op de nieuwe waardes worden aangepast.

DE PARKINSON-FIETS

De onderzoeksresultaten tot nu toe wijzen erop dat door deze geforceerde fietsoefeningen de verbindingen tussen de synapsen in de hersenen worden hersteld.

De oefeningen met het grootste effect zijn de zogenoemde forced rate exercise oefeningen. Dit betekent dat u op een speciaal geprepareerde fiets gaat fietsen die de pedalen sneller laat draaien dan u eigenlijk kan. U gaat als het ware boven uw macht fietsen. Dit moet niet zomaar willekeurig gebeuren, maar met een afgestemd programma, waarbij de snelheid waarmee door de fiets wordt ‘bijgetrapt’ wordt geprogrammeerd.

GROEPSTRAINING

Bovenop het digitale basis programma kan u bij deze begeleidingsvorm met een groep (max. 14 deelnemers) vier aaneengesloten dagen doorbrengen op onze trainingslocatie. De helft van de deelnemers is Parkinson patiënt en de andere helft is naaste.

Tijdens deze dagen staat de praktische uitvoering van het programma centraal. U krijgt begeleiding bij de drie pijlers: voeding en suppletie, bewegingspatronen en intermittend leven. Zo kunt u op een prettige manier wennen aan de wijzigingen in uw levensstijl.

Parkinson-wat.nu is een initiatief van Slimvitaal

Scroll to top